پایتخت ژاپن کجاست؟

توکیو

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.